perjantai 27. marraskuuta 2009

Koulun kieltenopetus monikielisessä yhteiskunnassa

Perusopetus jakautuisi kielten opetuksen kannalta viiteen kaksivuotiseen vaiheeseen. Olen tässä mallissa lisännyt perusopetukseen ns. kymppiluokan - ilman sitä joku vaiheista olisi yksivuotinen. Ensimmäisen ja toisen vaiheen välissä olisi tukiopetusvuosi(a) niille, jotka eivät osaa lukea ja kirjoittaa koulun opetuskielellä.

Ensimmäisessä eli alkuopetusvaiheessa keskityttäisiin siis lähinnä ensimmäisen kielen eli koulukielen perusosaamiseen sekä luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen koulukielellä. Äidinkielen ollessa eri kuin koulukieli järjestettäisiin alkuopetuksen rinnalla äidinkielen opetusta. Lisäksi kaksikielisillä paikkakunnilla olisi mahdollisuus valita kielikylpyvaihtoehto alkuopetuksessa.

Toisessa vaiheessa (9-10 v.) aloitettaisiin toisen pakollisen eli ensimmäisen vieraan kielen opetus niille yksikielisille oppilaille, joiden kotikieli ja koulukieli ovat samat. Kaksikielisillä, kielikylpykoulun valinneilla tai koulunsa kokonaan muulla kuin omalla äidinkielellään käyvillä olisi ensimmäisen vieraan kielen tilalla äidinkielen tai toisen kotikielen opetusta. Yleensä ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi valittaisiin joko englanti tai toinen kotimainen, joiden tulisi olla valittavissa paikkakunnasta riippumatta.

Kolmannessa vaiheessa (11-12 v.) aloitettaisiin kolmannen pakollisen kielen opetus. Toisena vieraana kielenä olisi yleensä joko englanti tai toinen kotimainen sen mukaan kumpaa ei ole jo valittu. Ne, joilla olisi ensimmäisen vieraan kielen tilalla äidinkielenä tai toisena kotikielenä joku muu kieli kuin suomi, ruotsi tai englanti, voisivat vapaasti valita kumman tahansa kolmanneksi kielekseen.

Neljännessä vaiheessa (13-14 v.) valittaisiin vaihtoehtoisena valinnainen neljäs kieli, ensimmäisen eli koulukielen tukiopetus, toisen eli ensimmäisen vieraan tai kotikielen tukiopetus tai kolmannen kielen tukiopetus. Tukiopetuksen voisi valita, jos kyseisessä kielessä on saanut arvosanaksi korkeintaan kuutosen, ja sitä suositeltaisiin vahvasti, jos on saanut (armo)viitosen.

Viidennessä vaiheessa (15-16 v.) valittaisiin vaihtoehtoisena valinnainen viides kieli, ensimmäisen eli koulukielen tukiopetus, toisen eli ensimmäisen vieraan tai kotikielen tukiopetus tai kolmannen tai neljännen kielen tukiopetus. Tukiopetuksen voisi valita, jos kyseisessä kielessä on saanut arvosanaksi korkeintaan kahdeksan, ja sitä suositeltaisiin vahvasti, jos on saanut (armo)viitosen.

Tässä mallissa helposti ja sujuvasti kieliä oppivat yksikieliset opiskelisivat koulussa äidinkielensä ja toisen kotimaisen lisäksi kolmea vierasta kieltä ja kielten oppimisessa keskinkertaiset yksikieliset opiskelisivat äidinkielen ja toisen kotimaisen lisäksi kahta vierasta kieltä. Lisäksi ne oppilaat, joilla on syystä tai toisesta vaikeuksia kielten oppimisessa, saisivat tarvitsemaansa lisäopetusta äidinkielensä, yhden vieraan kielen ja toisen kotimaisen tai koulu- ja kotikieliensä sekä yhden vieraan kielen tai toisen kotimaisen oppimiseen.

2 kommenttia:

  1. Koulutuspolitiikkaan ja pedagogiikkaan minulla ei ole rahkeita ottaa kantaa, mutta tulee mieleen, että mallia saattaisi olla hankala toteuttaa Suomessa - onko kaikkialla mahdollista edes käydä viiden eri kielen opetuksessa? Omalla kotipaikkakunnallani se olisi juuri ja juuri onnistunut, mutta ala-asteilla opetettiin kyllä vain äidinkieltä ja englantia - ruotsin joutui jättämään yläasteelle, eli neljännen vaiheen alkuun. Kaupungeissa asia ei liene ongelma.

    VastaaPoista
  2. Mallin idea olisi siis juuri se, että nykyisin viidennellä luokalla valinnaisena oleva kieli muuttuisi pakolliseksi (kolmas vaihe), koska siihen valinnaiseen ei yleensä saada pienissä kouluissa tarpeeksi oppilaita, jotta se voitaisiin järjestää. Lisäksi kolme ensimmäistä kieltä olisivat juuri resurssisyistä yleensä samat eli äidinkieli, englanti ja toinen kotimainen - poikkeuksena erikoiskoulut, kaksikieliset ja maahanmuuttajataustaiset (kotikieli/äidinkieli muu kuin suomi tai ruotsi). Neljättä ja viidettä vaihetta varten tarvittaisiin sitten tarjolle tukiopetuskurssien lisäksi vähintään kaksi valinnaista vierasta kieltä, mikä ei mielestäni ole maallakaan mitenkään mahdoton määrä (saman verran oli omalla yläasteellanikin).

    VastaaPoista